[logo]
Aktualności i komunikaty
2014-06-11
Komunikat dla rodziców
Szanowni Państwo,

informujemy, że dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, które w wyniku rekrutacji uzupełniającej nie zostały zakwalifikowane do żadnego przedszkola lub oddziału „zerowego” przy szkole podstawowej, będą miały zapewnione miejsca we wskazanych przez Gminę Miasto Koszalin placówkach.

Rodzice zainteresowani korzystaniem z oferty placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Koszalin, proszeni są o złożenie podania o wskazanie miejsca w grupie „zerowej”. Podania kierowane do Prezydenta Miasta Koszalina należy składać do 30 czerwca 2014 roku w kancelarii Urzędu Miejskiego, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Edukacji
Krzysztof Stobiecki
2014-04-01
Liczba wybieranych przedszkoli
W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pierwszy raz wprowadzona została możliowość ubiegania się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

Wskazując na liście preferencji w podaniu większą liczbę przedszkoli, zwiększają Państwo szansę na otrzymanie dla swojego dziecka miejsca w jednym z koszalińskich przedszkoli. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości.
  Strona 1